Witamy w świetlicy szkolnej w

2017/2018r.

  

Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach 700- 1700. Zapewnia uczniom właściwą opiekę, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

Program pracy świetlicy zawiera zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i zdrowotne. Treści programowe są szczegółowo   opracowane w planie pracy nauczyciela świetlicy. Pracę w grupach organizujemy wg ramowego rozkładu dnia, a zajęcia realizujące program ułożone są i prowadzone wg tygodniowych bloków tematycznych.

    Przebywając w świetlicy szkolnej dzieci mają czas na swobodną zabawę po lekcjach, na naukę, na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Organizacja tygodnia pracy wygląda następująco:

Poniedziałek-praca z książką: głośne czytanie bajek, wierszy.
Wtorek-zajęcia praktyczne i plastyczne, wystawki prac dzieci.
Środa-zajęcia muzyczne: nauka piosenek, zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie muzyki klasycznej.
Czwartek-małe formy teatralne: inscenizacje, recytacje, "teatr gestu", "teatr cieni".
Piątek-zajęcia sportowe i rekreacyjne: zabawy ruchowe, prace porządkowe sali, opieka nad kwiatami, przegląd prasy.

                                             Dzieci chętnie uczestniczą w różnych grach i konkursach. Miło spędzają czas po lekcjach.

Archiwum z roku szkolnego 2016/2017

Archiwum z roku szkolnego 2015/2016

Archiwum z roku szkolnego 2013/2014

Archiwum z roku szkolnego 2012/2013

powrót